Bestillingsprosessen

Bla deg nedover for å finne de punktene som gjelder din type bestilling.

Headerbestilling

1. Du bestiller header

Du fyller ut punktene i bestillingsskjemaet (på kvdesign.no/bestill) og sender det inn. Du vil etter kort tid motta en bestillingsbekreftelse på mail.

Skulle det det være behov for eventuelle avklaringer, tar KvDesign kontakt med deg på mail. Det er derfor til begges fordel at du er lett tilgjengelig på mail under hele bestillings- og utviklingsperioden.

2. KvDesign lager et headerutkast

KvDesign lager et headerutkast ut fra ønskene du har fylt inn i bestillingsskjemaet.

3. Du mottar headerutkastet på mail

Når KvDesign er ferdig med å lage et headerutkast til deg, vil du få det tilsendt på mail.

I de fleste tilfeller bruker KvDesign å sende ut et utkast hvor det har blitt tatt skjermbilde av bloggen din og headeren er redigert inn i designet. Dette gir deg et bedre helhetsinntrykk for hvordan sluttresultatet kommer til å bli seende ut.

4. Du godkjenner eller ber om justeringer

Når du har mottatt headerutkastet er det opp til deg å komme med tilbakemeldinger (ved å svare på mailen du fikk tilsendt). Er du fornøyd eller er det ting du ønsker endret?

Er du fornøyd, vil produktet bli godkjent (se punkt nr. 5) og vi går videre til betaling (se punkt nr. 6).

Ønsker du derimot endringer, vil vi mailes frem og tilbake helt til du blir fornøyd med produktet. Deretter blir det samme fremgangsmetode som nevnt ovenfor her.

OBS: Ved eventuelle endringer, kan det forventes noe lengre leveringstid.

5. Bestillingen "låses" (viktig)

Når du har godkjent produktet «låses» bestillingen. Det betyr at eventuelle endringer du forespør etter at produktet har blitt godkjent, vil regnes som en helt ny, ekstern bestilling med egne priser og leveringstider.

6. Du betaler for produktet

Når produktet er godkjent og bestillingen «låst», vil du få tilsendt 2 valgmuligheter for betaling; 1. overføring i nettbank eller 2. betaling med vipps.

OBS: Overføring i nettbank vil ha noe lengre leveringstid (2-3 virkedager) da nettbankene bruker dette på å bekrefte betalinger med navn og sum.

7. Du får headeren levert på mail

Leveringstid kan variere ut fra valg av betalingsmetode (se punkt 6. Betaling).

Så snart betalingen er bekreftet vil du få tilsendt produktet på mail.

Det er dessverre ikke under noen omstendigheter mulig å motta produktet før betalingen er bekreftet.

Innstallering av design

1. Du bestiller innstallering

Du fyller ut punktene i bestillingsskjemaet (på kvdesign.no/bestill) og sender det inn. Du vil etter kort tid motta en bestillingsbekreftelse på mail.

Skulle det det være behov for eventuelle avklaringer, tar KvDesign kontakt med deg på mail.

KvDesign vil uansett ta kontakt for å etterspørre brukernavn og passord til din blogg.no-bruker. Dette må vi ha for å kunne gjennomføre installeringen på din blogg. Ønsker du ikke å oppgi passordet du bruker til vanlig, kan du opprette et midlertidig et.

Gjerne vær lett tilgjengelig på mail helt frem til installeringen er ferdig.

2. Du betaler for innstalleringen

Når bestillingen din er fastsatt, vil du få tilsendt 2 valgmuligheter for betaling; 1. overføring i nettbank eller 2. betaling med vipps.

OBS: Overføring i nettbank vil ha noe lengre leveringstid (2-3 virkedager) da nettbankene bruker dette på å bekrefte betalinger med navn og sum.

3. Designet blir installert på bloggen din

Når betalingen (se punkt nr. 2) er bekreftet, vil installering av designet bli utført på bloggen din.

Det er dessverre ikke under noen omstendigheter mulig å få designet installert før betalingen er bekreftet.

Designendringer

1. Du bestiller designendringer

Du fyller ut punktene i bestillingsskjemaet (på kvdesign.no/bestill) og sender det inn. Du vil etter kort tid motta en bestillingsbekreftelse på mail.

Skulle det det være behov for eventuelle avklaringer, tar KvDesign kontakt med deg på mail.

2. Du får tilbakemelding fra KvDesign ang. bestillingen din

Muligheter og pris for designendringer varierer ut fra hvilket design det ønskes endringer i og hvor omfattende arbeidet kommer til å bli.

Du vil derfor motta en tilbakemelding på bestillingen din, hvor KvDesign presiserer hvilke endringer som lar seg gjennomføre og hva prisen for disse vil bli.

Det kan nevnes at KvDesign har en minstepris på 100kr.

3. Vi fastsetter bestillingen din og "låser" den (viktig)

Etter litt tilbakemeldinger frem og tilbake blir vi enige om hva bestillingen din skal innebære og hvor mye den vil koste. Bestillingen din blir deretter «låst».

Det betyr at eventuelle endringer du forespør etter at bestillingen har blitt låst, vil regnes som en helt ny, ekstern bestilling med egne priser.

4. Du betaler for designendringene

Når bestillingen «låst», vil du få tilsendt 2 valgmuligheter for betaling; 1. overføring i nettbank eller 2. betaling med vipps.

OBS: Overføring i nettbank vil ha noe lengre leveringstid (2-3 virkedager) da nettbankene bruker dette på å bekrefte betalinger med navn og sum.

5. Endringene vil bli utført på bloggen din

Leveringstid kan variere ut fra hvilken betalingsløsning du velger (se punkt 6. Betaling).

Så snart betalingen er bekreftet vil endringene bli utført på bloggen din.

Det er dessverre ikke under noen omstendigheter mulig å få endringene utført før betalingen er bekreftet.